şüşənin ərimə nöqtəsi haradadır?

Şüşə kvars qum və digər xammalın əriməsi ilə yaradılır, təkrar emal üçün maye və yeni formalar ola bilər. Ancaq normal bir sobada, ərimə nöqtəsinə nail olmaq mümkün deyil, ancaq müvafiq sənaye sistemində daha yüksək temperatur lazımdır. Əslində maddi şüşəni hansı dərəcədə əridir?

Ərimə nöqtəsi əvəzinə çevrilmə sahəsi

Kortəbii bir mayein baş verdiyi şüşədə temperatur yoxdur. Qatıdan mayedən keçid çox tədricəndir, buna görə də bir transformasiya sahəsindən danışır.

Şüşə istehsalında xammal təxminən 1-dədir.600 ilə 1 arasında.800 ° C bu günə qədər əritmək üçün qızdırıldı və vahid bir kütlə kimi bir-birinə qoşuldular. Bitmiş şüşə təxminən 600 və 800 ° C əriyir.

Məsləhətlər və tövsiyələr Şüşənin yumşalma temperaturu onsuz da həqiqi ərimə temperaturundan xeyli aşağıdır, buradan çevrilmə aralığı başlayır. Şüşəni yumşaltmaq istəyirsinizsə, təxminən 550 ° C kifayətdir.