Su dərinliyində zədələnmədən sonra quru divarlar

Su zədələnməsi divarları təsir edərsə, nüfuz edilmiş nəmin dərinliyi xüsusi avadanlıqla ölçülməlidir. Hörgünün təbiətindən asılı olaraq nəticələr uyğun olduqda dərin qurutma tələb olunur.Duvarlar boşluqlarda açılmalı və ya divarlardakı uducu tikinti materialları vəziyyətində ola bilər.

Boşluqlar, izolyasiya və içlik materialları

Su zədələnməsindən sonra divarların quruması lazımdırsa, struktur zədələnməsinin qiymətləndirilməsi qaçılmazdır. Suyun zədələnməsi tamamilə qurudulmalı olduğundan, izolyasiya materiallarında boşluqlar xüsusilə qeyd edilməlidir.

Ümumiyyətlə divarları delik açaraq hava və istilik əlavə etməklə qurutmaq olar. Köhnə binalarda tez-tez tapıla biləcəyi "içlik materialları" varsa, bəzi hallarda divarları açın. Tipik içlik materialları gil, taxta, saman və inək peyinidir.

Məsləhətlər və tövsiyələr Su zədələnməsinin növündən asılı olaraq divarları yenilənmədən əvvəl divarlara nəm baryerləri və ya baryerləri çəkmək lazım ola bilər.