Əllə parçalanmış qumdaşı

Çöküntü qaya qumdaşı mədən zamanı bölünür. Qatılaşmış qum qatlarındakı quruluş parçalanma istiqamətini göstərir. Bölünmənin özü daha çox quru bir daş divar üçün daşların işlənməsi kontekstində və sənət əşyaları yaradarkən istifadə olunur.

Doku sınıqları göstərir

Bölmə qumdaşı iki iş üsulu ilə həyata keçirilir. Əlli santimetr qalınlığa qədər olan bloklar üçün əl ilə bölmək mümkündür. Ağır bir dağıtma çəkiciylə və müxtəlif kəsiklərlə üçbucaqlı yarıqlar bir çatlaq meydana gətirdi. Daş təbəqə, sözdə sürücülük takozları və dağıtma çəkic və ya balyoz ilə partladılır.

Boşluq yanaşması kimi bir yuva əvəzinə, əlavə çuxurlar da çəkic qazma ilə qazıla bilər (Amazon-da 151,37 avro *). Qumdaşı nə qədər çətindirsə, qazma deliklərinin az olmasına ehtiyac var. Daş toxumasını yerləşdirərkən və "oxuyarkən" vacibdir, bu da təbəqə irəliləməsi və rəng dəyişikliyi ilə potensial qırılmaları göstərir. Doku pozulursa, çox nizamsız bir pul əmələ gələ bilər.