Qatran kağızı zəhərlidir?

Qatran kağızı hələ də damları bağlamaq üçün geniş istifadə olunur. Adının əksinə olaraq, qatran kağızı artıq qatran içmir, ancaq bitumdan hazırlanır. Bununla birlikdə, qaynaq vərəqələrini işləyərkən xoşagəlməz qoxu toksiklik sualını tez bir zamanda ortaya qoyur.

Tar və bitum arasındakı fərqlər

Tardan fərqli olaraq, bitum üzvi maddələrin qızdırılması yolu ilə deyil, neftin distillə edilməsi ilə əldə edilir.
Qatran həqiqətən sağlamlığa zərərlidir: Soyuq olsa belə, material zəhərli buxar verir və qızdırıldıqda daha da çoxdur. Qatran da kanserogen və suya zərərli hesab olunur.
Bunun əksinə olaraq, bitumda uçucu komponent yoxdur və bu səbəbdən zəhərli buxar çıxarmır.

Bitum zəhərlidir?

Bitümün sağlamlığa ziyanı yoxdur. Bitum əvvəllər xərçəng riski yaradırdı, lakin tədqiqatlar bu riski sübut edə bilmədi. Bunun əksinə olaraq, müxtəlif tədqiqatlar bitumla sıx təmasda belə sağlamlıq riskinin artmadığını göstərir.