Elektro Korozyon: Tələblər və Proseslər

Elektrokimyəvi proseslər tez-tez materialın təmizlənməsinə, aşınmaya və pas əmələ gəlməsinə səbəb olur. Elektro-korroziya korroziya prosesinin belə vacib bir hissəsidir. Bunu bəzi korroziya növlərindən görmək olar. Burada elektro-korroziya ilə nə baş verdiyini və bunun üçün nə lazım olduğunu öyrənə bilərsiniz.

Elektro-korroziya prosesi

Elektro korroziyanın baş verməsi üçün bir neçə əsas tələb var:

  • Həm də oxuyun - alüminiumun korroziyası
  • Həm də oxuyun - poladdakı pas
  • Ayrıca oxuyun - Metal cütləşmələrində kontakt korroziyası
  • bir katot olmalıdır
  • bir anot olmalıdır
  • bir elektrolitik keçirici olmalıdır
  • Katot və anod arasında kifayət qədər böyük potensial fərqi olmalıdır

Katot və anot

Aralarında bir gərginlik olduğu iki fərqli dirək bir cərəyanın axmasına səbəb olur. Bu, kontakt korroziyası nümunəsində açıq şəkildə görülə bilər. Burada metal cütləri müxtəlif dərəcədə elektrik potensialına malikdir. Bir-birinizin yanında uzanırsınızsa, bu elektrik gərginliyi yaradır. Bir metal yükdən asılı olaraq katot, digəri anot təşkil edir.

Bununla birlikdə, bir dirək, məsələn, ətrafdakı torpaq da ola bilər. Katot və anot birbaşa elektrolitik keçiricidən keçirildiyi kimi birbaşa keçirici bir şəkildə bağlanmalıdır.

Elektrolitik keçirici

Elektrolitik keçiricilər ya kifayət qədər keçiriciliyi olan mayelər, həm də nəmli hava ola bilər. Keçiricilik səviyyəsi korroziya dərəcəsini təyin edir. Su nərdivan kimi də uyğundur. Suyun tipindən asılı olaraq keçiricilik fərqlidir.

Galvanik hüceyrə

Anod, katot və elektrolit arasındakı əlaqə, kifayət qədər keçiricilik və kifayət qədər elektrik potensialı fərqi olduqda metal səthləri dəyişdirən bir galvanik hüceyrə ilə nəticələnir.

Elektrik korroziyasının qarşısının alınması

Potensial fərqi minimuma endirmək, anot və katodu təcrid etmək və ya elektrolitik keçiricini çıxarmaqla proses kəsilə bilər.

Tövsiyələr və tövsiyələr Elektro korroziyanın tersi cisimlərdən pas çıxarmaq üçün də istifadə edilə bilər.