Boruların tətbiq sahələri

Müasir dünyamızda boru sistemləri demək olar ki, bütün sahələrdə əvəzolunmazdır. Bu məqalə bu cür boru sistemlərinin harada olduğunu və ayrı-ayrı hallarda hansı xüsusi tələbləri yerinə yetirməli olduqlarını açıq şəkildə göstərir.

Material daşınması üçün xətt sistemləri

Boru kəməri sistemində müxtəlif mühitlər səmərəli və proqnozlaşdırılan şəkildə nəql edilə bilər. Həmişə maye olmaq məcburiyyətində deyil, digər daşıyıcılar da boru kəmərlərində nəql olunur:

 • Həmçinin oxuyun - boruların korroziyaya davamlılığı
 • Həmçinin oxuyun - Boruların xüsusiyyətləri və xüsusiyyətləri
 • Ayrıca oxuyun - Boruların standart ölçüləri
 • Qazlar
 • Buxar (məsələn, su buxarı)
 • sərbəst axan qatı maddələr
 • pompalana bilən qatı maddələr

Boru kəməri sistemi içərisində maddələrin daşınması çevik şəkildə planlaşdırıla bilər və çox sayda fiziki qanuna (hidromekanika, maye mexanikası və s.) Tabedir.

Konstruktiv ilkin şərtlər

Boru kəməri sisteminin keyfiyyəti həmişə müvafiq məqsədə uyğun olmalıdır. İstiliyi, tədarük təzyiqini, axın sürətini və xarici təsirləri nəzərə almaq vacibdir.

Aşağıdakı şərtlər boru kəməri sistemlərini kənardan da təsir edə bilər:

 • Trafik yüklənir
 • Yer təzyiqləri (yeraltı xətlər üçün)
 • xətlərdəki mexaniki gərginliklər
 • Xarici korroziya
 • Çatlaq korroziyası və ya kontakt korroziyası kimi konstruksiyaya görə fərqli korroziya növləri
 • Temperatur fərqləri
 • Yağış

Bələdiyyə su təchizatı sahəsində istifadə edin

Boru kəməri sistemləri üçün vacib bir sahə bələdiyyə içməli su təchizatı və kanalizasiya təchizatıdır (kanalizasiya sistemi). Planlaşdırma mərhələsində gigiyenik cəhətlər də daxil olmaqla müxtəlif şərtlərin geniş bir hissəsi nəzərə alınmalıdır.

Axın dərəcələri, axın sürətləri və ümumi sistemin ölçüsü də diqqətlə planlaşdırılmalıdır. Bütün şəbəkənin sızdırmazlığı həmişə təmin edilməli və buna uyğun olaraq nəzarət edilməlidir.

İçməli su təchizatı da boru kəmərlərinin istifadə edildiyi ən qədim sahələrdən biridir. Suyu bulaqdan bir yaşayış məntəqəsinə və ya qədim bir sənaye sahəsinə nəql edən içi boş ağac gövdələrindən hazırlanmış boru kəməri sistemləri qədim dövrlərdən və hətta daha əvvəl məlumdur.

Sənayedə istifadə edin

Sənaye sektorunda boru kəməri sistemləri son nəqliyyat sistemidir. Bütün növ materiallar içərisində istehsal və ya emal nöqtələrinə daşınır. Aşındırıcı təsiri olan mayelər, sürtkü yağları və buxar (məsələn, elektrik stansiyalarında) bəzən boru kəmərlərinin möhkəmliyinə və müqavimətinə xüsusi tələblər qoyur.

Bir çox halda, yüksək təzyiq və ya sürətli axın sürəti də tələb olunur ki, bu da boru kəməri sisteminə yüksək tələblər qoyur.

Xam neft və ya təbii qazın çox uzun məsafələrə nəqli üçün boru kəmərlərinin də xüsusi tələbləri var. Bu cür xətlər xüsusi bir şəkildə izlənməli və korroziyaya qarşı qorunmalıdır, çünki sızma fəlakətli nəticələrə səbəb ola bilər.

İstilik sisteminin ərazisindəki boru kəmərləri

İstər yerdən isidilmə, istiləşmə istər radiatorlar: Hər su daşıyıcısı olan mərkəzi isitmə sistemi də dəqiq planlı və ölçülü bir boru sistemi tələb edir. Burada istilik itkilərinin minimuma endirilməsi kimi əlavə xüsusi tələblər tətbiq olunur.