Bir qumdaşı divarının düzgün suvaqlanması

Bir qumdaşı divarına suvaq sementsiz sıvalarla mümkündür. Vəziyyət, çiçəklənmədən azad olan quru bir divardır. Gips sadəcə nəm və çiçəklənmə üzərinə qoyulursa, uzun sürməyəcəkdir. Nəm bir zirzəmiyə və ya tonozda, nəm dərəcəsi qalıcı dərəcədə azaldıla bilməzsə, bəzi hallarda suvaq mümkün deyil.

Gil, əhəng və silikat

Bir qum daşı divarını gips etmək istəyirsinizsə, davamlı bir səth yaratmalısınız. Buna görə də, quruluğu əlavə olaraq, bütün boş və havalı yerlərin çıxarılması əsas tələbə aiddir.

Hər hansı bir redaktə və ya zəriflik olan kimi, qumdaşı suvaq olanda diffuziya açıq bir iqlim saxlanılmalıdır. Qum daşı gips vasitəsilə "nəfəs almağı" edə bilməlidir.

Gil, əhəng, həm də silikat gips qarışığı gips növləri kimidir. Qum tərkibi mümkün qədər yüksək seçilməlidir. Gips gipsinə yararsızdır, çünki qum daşına hücum edə bilər. Sement gips çox çətinləşir və yayılmır.