Kimyəvi zəncirvari reaksiya ilə ovlanan quyu

Yeraltı sular, bir neçə qat torpağa nüfuz etdikdən sonra su saxlayan bir təbəqə üzərində toplanan yağış suları ilə qidalanır. Yağış suyunun tərkibindəki oksigen kimyəvi proseslər səbəbindən karbon qazına çevrilir. Bu da öz növbəsində onsuz da "toplanmış " yeraltı suları ilə reaksiya göstərir. Bu proses iki torpaq elementini həll edən karbon turşusu yaradır.

Suda həll olan dəmir və manqan bu reaksiya zəncirində əmələ gəlir. Yağış yolu ilə yenilənmiş bir oksigen tədarükü varsa, bu iki element oksidləşir və flokulyasiya edir. Eyni təsir, bir quyunun intensiv istifadəsi ilə, sürətlə və bol axan su vasitəsilə oksigenin "yuyulması " zamanı meydana gəlir.

Əsasən qəhvəyi rəngli flokulyasiyalar filtr kənarlarına, yuvalara və inkişaf etmiş bir mərhələdə, həm də filtr çınqılına yerləşdirilir. Bu incrustations quyunun sinterləşdirilməsi və ya ochering kimi tanınır. Torpaqda və ya quyunun möhkəmləndirilməsində artmış bir dəmir çöküntüsü ovlanmanı sürətləndirir.