Ən qısa müddətdə tətbiq olunan beton plitələrin növləri

Bütün beton tavanlar bərabər şəkildə yaradılmır, müxtəlif növ tavanlar da fərqli xüsusiyyətlərə malikdir. Məsələn, quruluşlarına və izolyasiya təsirinə görə fərqlənirlər. Yerdə betondan teldən tavana qədər hər bir beton tavan növü də fərqli bir şəkildə yaradılmışdır ki, bu da tələb olunan tikinti vaxtında əks olunur.

4 əsas beton tavan növü

Hazır prefabrik beton tavan boşluqları və içərisində istilik izolyasiyası ehtimalı olan standart qəliblənmiş hissələrdən ibarətdir. Əvvəlcədən bükülən çeliklər güc və gərginlik təmin edir. Yerində beton tavan isə tam olaraq yerə tökülür; izolyasiya effekti olmayan dəmir-beton betondan ibarətdir.

Prefabrik boşluqlu daşlar beton bazalı metal kirişlərdə beton içi boş daş tavanda saxlanılır. Bu tavan yerinə qoyulduqdan sonra betonla tökülür. Telkari tavan populyarlaşır, yerində betonla tökülən kəmər çubuqları olan yarımfabrikat hissələrdən ibarətdir.

Məsləhətlər və tövsiyələr Beton tavanın üstündə, məsələn bir çardaqda qızdırılmamış bir otaq varsa, inteqrasiya edilmiş izolyasiyalı bir sistem tövsiyə olunur.