Qumdaşının sıxlığı üç amil ilə müəyyən edilir

Yumşaq qaya kimi qumdaşı, qranit və ya bazalt kimi məlum sərt süxurlardan daha az sıxlığa malikdir. Bu, işləməyi asanlaşdırır və daha az çəkiyə malikdir. Bir qumdaşı daha sıxdır, daha az məsaməli və havaya meyllidir. Kvars tərkibi tez-tez sıxlığı müəyyənləşdirir.

Qum növləri və taxıl ölçüləri

Qumdaşının bütün sıxlığı hər santimetr üçün iki ilə 2,8 qram arasındadır. Memarlıq və ev inşaatında istifadə edilən qum daşlarının çoxu santimetr başına 2,2 qram sıxlıqdadır.

  • Həmçinin oxuyun - Qumdaşı ağırlığı onun sıxlığından qaynaqlanır
  • Ayrıca oxuyun - Testere ilə kəsmə qumdaşı
  • Ayrıca oxuyun - özünüz əllə parçalanmış qumdaşı

Qumdaşının sıxlığı, çöküntü şəklində daşda bərkimiş qum növləri ilə müəyyən edilir. Fərqli qumların nisbətləri fosil və qabıq və ya skelet parçaları kimi mineral dənələrlə də zənginləşdirilə bilər. Bu komponentlərə əlavə olaraq, bağlayıcı sıxlığa təsir göstərir.

Bağlayıcı və məsamə

Dörd müxtəlif növ "bağlı" qumdaşı çöküntü daşını kvars, karbonat, dəmir və ya kürək və gil ilə birləşdirir. Kvars sıxlığı artırır, karbonat böyük məsaməli bağları təmin edir, kürəklər və gillər isə qumdaşının sıxlığını azaldır. Parisin suvağı kimi bağlayıcı maddələr olan spate və gil olan əksər qum daşları yalnız daxili istifadə üçün uygundur.

Müvafiq qumdaşının sıxlığının çox böyük bir hissəsi məsamələrin nisbətinə bağlıdır. Ümumi qaya kütləsinin dörddə birini təşkil edə bilər. Məsamələrin faizi nə qədər yüksəkdirsə, süxurun sıxlığı o qədər aşağı olur. Azalan sıxlıq, bağlayıcı maddənin artan nisbəti ilə kompensasiya olunur, bu xüsusən kvars nisbəti yüzdə doxsandan çox olan kvars qumdaşı ilə əlaqələndirilir.

Ağırlığı hesablamaq üçün sıxlığı istifadə edin

Müvafiq qumdaşının çəkisi bir lövhənin, daşın və ya digər iş parçasının həcmini sıxlıq dəyərinə vurmaqla sıxlıqdan hesablanır. Sıxlıq kub santimetrə görə qram və ya kub metrə kiloqram olaraq verilir. Fərdi çəki, iş parçasının həcminə görə hesablana bilər. Qumdaşının sıxlığı sabitlik baxımından vacib bir xüsusiyyətdir, lakin aşağı sıxlığı olan "yüngül " qum daşları da yüksək stabilliyə sahib ola bilər.

Məsləhətlər və tövsiyələr Qumdaşı tələblərinizin ağırlığını hesablamaq istəyirsinizsə, bir çox provayderin veb saytlarında sıxlıqdan çəkiyə asanlıqla çevirə biləcəyiniz sözdə kalkulyator və ya çəki kalkulyatoru tapacaqsınız.