Çatı damının dibi: mövqeyi və funksiyası

Çatı damında fərqli qüvvələr hərəkət edir, buna görə statiklər yaxşı planlaşdırılmalı və tavan kifayət qədər bərkidilməlidir. Çatı damının dayanıqlığından məsul olan bir nöqtə əsas nöqtədir.

Əsas nöqtə haradadır?

Ayaq nöqtəsi termini ayaq sözünü əhatə edir, buna görə damın aşağı hissəsində bir yerdə olmalıdır. Bu da buna bənzəyir. Kirişlərin saçaq ucu (alt ucu) bir təməl üzərində dayanır. Tez-tez bu, üst mərtəbədən yuxarı qalxan evin xarici divarıdır (diz döşəməsi). Bəzi hallarda, kirişlər birbaşa tavanda olur (buna sıxışma deyilir). Bəzi kirişlər orada bitər, bəziləri daha aşağıya və aşağıya doğru uzanır, beləliklə damın üst hissəsini təşkil edir.

  • Ayrıca oxuyun - Çatı damının statik sistemi
  • Ayrıca oxuyun - Çatı damının statikası necə işləyir?
  • Ayrıca oxuyun - Çatı damının vacib bir detalı: kənar

Çatı damı nə qədər dəqiq qurulsa da - rəfin təməl üzərində dayandığı nöqtəyə əsas nöqtə deyilir.

Baza əlavə

Bir çatı damı sabitdir, çünki ona təsir edən qüvvələr sabit bir üçbucaqlı bir əlaqə tərəfindən udulur. Baza vacib bir detaldır. Kirişlər orada düzəldilməlidir. Bu edilməsəydi, dam quruluşu aşağıya yayıla bilər və dam sadəcə çökəcəkdi.

Baza əlavə etmək üçün iki seçim var. Birincisi, sözdə kiriş ayağıdır. Metaldan hazırlanmışdır və odunu təmələ, bu vəziyyətdə tavana bağlayır. Rafter ayaqları müxtəlif dizaynlarda, sərt bir element kimi, eyni zamanda birləşmə ilə mövcuddur. Kirişlər bir diz çubuğunun üstündən keçərsə, bağlama üçün sözdə istifadə olunur. Bunlar rafterləri alt nöqtədə gücləndirən və saxlayan üçbucaq meşələridir. Diz şeridi bu inşaatda düz olmamalıdır, ancaq üçbucaqlı ucu şəklində bir həddə olmalıdır, bu da çubuqların və raftersin qarşısını alan triangs və raftersin qarşısını alır.