Qumdaşının katalizatorla bərkiməsi

Qatılaşdırıcı qumdaşı xüsusi bir emprenye növüdür. Sözdə daş sertleştiriciler qumdaşına tətbiq olunur və qayanın məsaməli quruluşunu qismən bağlayır. Fiziki və kimyəvi çevrilmə prosesi nəticəsində qatılaşdırıcı maddə daşın nəfəs alma qabiliyyətini pozmadan katalizatorun təsirini inkişaf etdirir.

Katalizator nəfəs almağı təmin edir

Qumdaşının möhürlənməsindən fərqli olaraq, qumdaşında və ya üzərində davamlı bir film və ya örtük təbəqəsi əmələ gəlmir. Sprey tətbiq olunan sərtləşdiricinin tərkib hissəsi molekulun kənarlarına "yerləşərək" sıxlığı qismən artırır. Qumdaşının məsamələri açıq qalır.

Ümumi daş, gözenekli hissələrə son qoyulmadan ümumi quruluşunda möhkəmlənir. Kimyəvi konversiya prosesi yapışqan və şir effektlərinin birləşməsinə cavab verir. Qatılaşma davamlı bir təbəqə meydana gəlməsinin baş verdiyi hidrofoblaşma ilə qarışdırılmamalıdır.