Düzgün beton təməl yaradın

Beton bir təməl yaratarkən, həlledici amil onun daşımalı olduğu yüklərdir. Quruluşun ölü ağırlığına əlavə olaraq yan qüvvələr də nəzərə alınmalıdır. Bütün strukturun sabitliyi beton təmələ əsaslanır.

Nöqtə təməllər dirəklərə və dirəkləri yerə möhkəm bir şəkildə bağlayan betondan hazırlanmış "ayaqqabı " dır. Onların əksəriyyəti şaxta müqavimətinə zəmanət verən minimum qırx santimetr dərinliyə sahib kubiklər və ya kvadratlardır.

Şerit təməllər həm səth, həm də uzunlamasına bağlamalar üçün seçilir. "Kayışlar" ağırlıq yükünü səthlərinə yerə paylayır və strukturun bir neçə əlavə nöqtəsini bağlamağa xidmət edir.

Möhkəm bir təməl beton döşəmənin və ya döşəmə plitəsinin altındakı kimi sonrakı quruluşun bütün səthinə uzanır. Yalnız çox yüklənmiş döşəmələr və ya konstruksiyalar üçün lazımdır. Qatı təməllər ümumiyyətlə fərqli qradiyentlərdə tökülür, ümumiyyətlə kənarları ortadan daha qalındır.