Qumdaşının ağırlığı onun sıxlığından qaynaqlanır

Qumdaşının çəkisi, sözügedən qayanın sıxlığı və beləliklə gözenekliliği ilə ölçülür. Tikinti materialları kimi istifadə olunan əksər qumdaşıların hər santimetr üçün 2,2 qram sıxlığı var. Qumdaşının bütün çeşidi santimetr kub başına iki ilə 2.8 qram arasındadır.

Nümunə hesablama və toleranslar

Ağırlıq bir daş və ya bir lövhənin həcmini hesablamaq və sonra sıxlığa vurmaqla əldə edilir. Yan ölçüsü on santimetr olan tipik bir səki daşının həcmi 1000 kub santimetrdir. Səth daşının santimetr kub başına ortalama 2,2 qramlıq sıxlığı ilə vurulduqda, səki daşı 2200 qram, yəni 2,2 kiloqramdır.

Qumdaşının ağırlığının dəqiq hesablanması yalnız dəqiq mişar və ya kəsilmiş plitələr, plitələr və ya daşlarla mümkündür. Bütün qırıq və parçalanmış məhsulların tolerantlığı var. Səki daşlarında, məsələn, 8/11 ölçüsündə, kənar ölçüləri səkkiz ilə on bir santimetr arasındadır. Buna görə burada ortalama 1,9 kiloqram ağırlıq götürülür.