Yaxşı bloklanmış və ya qumla ovulmuşdur

Bir quyu tıxanıbsa, ya borudakı filtr tıxanıb, ya da quyunun ətrafındakı filtri çınqıl keçirilməz hala gəldi. Əsas səbəb qum və palçıqda yuyulmaqdır. Bir quyunu tərk etmək və ya təmizləmək üçün, yuyulmaq və lazım olduqda nasosdan çıxarmaq uyğun prosedurdur.

Filtr çınqıl və quyu üzüyü çöldən yuyulacaqsa, xüsusi yüksək təzyiqli təmizləyici cihazın təmizləyici nozzleqlərinin daxil edildiyi beş-on delik açılır. Bənzər bir yanaşma biyokimyəvi çirklənmə üçün də istifadə olunur.

Tipik bir kimyəvi reaksiya quyunun sinterlənməsi və ya tıxanmasıdır. Dəmir və manqan çöküntüləri həm quyunun filtr girişlərinə, həm də filtr çınqılına bürünür. İncustations çox irəliləyibsə, yuyulma ümumiyyətlə mümkün deyil. Əgər turşular və ya Cirit suyu kimi kimyəvi vasitələrdən istifadə olunursa, durulama suyunun təsiri, reaksiyası və peşəkar drenajı barədə məlumat mövcud olmalıdır.