Quyunun enini və ya dərinliyini qazma

Yenidən qazma fikri, yalnız çox az su pompalayan və ya ümumiyyətlə olmayan köhnə quyularda xüsusilə aydındır. Bir quyu yenidən işə salındıqda, bu yol "yeni" suya səbəb ola bilər.

Quyunun nə üçün qurumasının və ya qurumasının səbəblərini araşdırmaq vacibdir. Texniki və mexaniki səbəbdən yaranan tıxanma halında, yenidən qazma kömək etmir. Çəkic quyuları və ya yaşı beş ildən çox olan qalaq quyularla belə, yenidən qazma işləri artıq dəyərsizdir.

Köhnə quyu borusu çəkilmiş olsa belə, yenidən qazma yalnız ən azı on santimetr diametr qazıldıqda perspektivlidir. Bu, quyunun əvvəlki istismarı zamanı sıxılmış quyu borusunun ətrafındakı torpağı təmizləyir.

Hər halda, quyunun yenidən qazılması və dərinləşdirilməsi zamanı onun tam səmərəliliyini yaratmaq və qorumaq üçün yenidən planlaşdırılmalıdır.