Suyun zədələnməsindən sonra ətraflı şap qurutma

Şap suyun zədələnməsindən sonra qurudulmalıdırsa, ümumiyyətlə bir neçə həftəlik bir təmir müddətini gözləmək olar. Şapdakı nəmlik divarlara və / və ya tavanlara əlavə zərər olduğunu göstərir. Şaplar ümumiyyətlə hazırlıq işləri tələb olunan sıxılmış hava və istiliklə qurudulur.

Mənfi təzyiq və infraqırmızı

Bir şapı qurutmaq üçün lazım olan səy tikinti növündən və şapın necə qoyulduğundan asılıdır. Hava girişləri dəliklərdən yaranır. Havalandırma cihazları, sıxılmış havanı mənfi təzyiqlə açıqlıqlara verir və nəmi "sorur ".

Şap qurusu infraqırmızı qızdırıcılar quraşdırılaraq sürətləndirilə bilər. Düzgün və peşəkar qurutma vacibdir, çünki düzgün olmayan isitmə nəm və nəm zədələrini ağırlaşdıra bilər.

Tövsiyələr və tövsiyələr Tekstil döşəmələri və laminat sökülməli və tamamilə yenilənməlidir. Zərərin dərəcəsindən və keyfiyyətindən asılı olaraq parket şapla birlikdə qurudula bilər və ya xarici vəziyyətdə sökülə bilər.